Konstelace

konstelace

Konstelace jsou prožitkovou metodou pro terapii a osobní rozvoj. Pomáhají nám k poznání, harmonii a souladu se sebou samým, svými blízkými a svým životem. Konstelace otevírají naše oči, naše srdce, naše vědomí.

Nejčastější témata pro poradenství jsou rodina, partnerské vztahy, životní změny a přechody, fyzické i psychické obtíže, sebevědomí, rozhodování apod.

Jak konstelace probíhají?

Konstelace se provádí ve skupině, kdy se v prostoru “staví” zástupci, kteří představují důležité osoby, nebo aspekty týkající se klienta a tématu s kterým přichází. Často se jedná o nejbližší systém, tzn. rodinu, partnery, předky, ale také aspekty, jako jsou nemoc, smrt, duše, sny, peníze apod.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, začínají se u nich projevovat pocitové reakce. Jejich pocity jsou překvapivě autentické a silné. V tomto procesu se ukazuje skrytá dynamika systému a její vliv na náš život.

V průběhu konstelace se systém samovolně ladí do skutečného stavu věcí a projevuje tendenci k novému, léčivému pořádku. Někdy vše změní jeden malý pohyb, jedno vyřčené slovo, ale především náš úhel pohledu, naše procitnutí. V konstelacích můžeme uvidět a cítit to podstatné, to co se skrývalo za naší kritickou myslí.

Můj přístup v konstelacích

Moji poradenskou práci ovlivnila dlouholetá zkušenost a spolupráce s německým terapeutem dr. Wilfriedem Nellesem. Jeho lidský a fenomenologický přístup, životní integrační proces LIP, důvěra v dospělé vědomí a proces zrání, to vše změnilo mé vnímání práce s lidmi.

Individuální konstelace

Léčivý proces v konstelacích můžeme zažít i v individuálním setkání, kdy se místo zástupců použijí pojmenované papíry a v rolích zastupuje i průvodce. Individuální práce je vhodná, když je potřeba více času na terapii, nebo se klient obává účasti na skupinovém semináři a potřebuje řešit intimní téma.

Konstelace pomáhají

Práce s konstelacemi pomáhá v řadě životních situací a otázkách, jako jsou rodinná témata, partnerské vztahy, povolání, životní směřování, také tělesné i duševní obtíže, sebevědomí, pocit ztracenosti, hledání smyslu apod.

Konstelace lze využít i v situacích rozhodování, tvorby našich záměrů a projektů, společně s životním koučinkem.

Konstelace nabízejí řešení přímo z jádra problému, jsou v tomto ohledu přímé, hluboké a rychlé. Umožňují nám změnit vědomí a vyrůst ze svých starostí.

Vyberte si seminář, nebo osobní konzultaci.

Cena konzultací : 950,- Kč/hod vč. DPH