Konstelace

konstelace

Konstelace jsou prožitkovou metodou pro terapii a osobní rozvoj. Pomáhají nám k poznání, harmonii a souladu se sebou samým, svými blízkými a svým životem. Konstelace otevírají naše oči, naše srdce, naše vědomí.

Nejčastější témata pro poradenství jsou rodina, partnerské vztahy, životní změny a přechody, fyzické i psychické obtíže, sebevědomí, rozhodování apod.

Jak konstelace probíhají?

Konstelační práce se provádí ve skupině, kdy se v prostoru “staví” zástupci, kteří představují důležité osoby, nebo aspekty týkající se klienta a tématu s kterým přichází. Často se jedná o nejbližší systém, tzn. rodinu, partnery, předky, ale také aspekty, jako jsou nemoc, smrt, duše, sny, peníze apod.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, začínají se u nich projevovat pocitové reakce. Jejich pocity jsou překvapivě autentické a silné. V tomto procesu se ukazuje skrytá dynamika systému a její vliv na náš život.

V průběhu konstelací se systém samovolně ladí do skutečného stavu věcí a projevuje tendenci k novému, léčivému pořádku. Někdy vše změní jeden malý pohyb, jedno vyřčené slovo, ale především náš úhel pohledu, naše procitnutí. V konstelacích můžeme uvidět a cítit to podstatné, to co se skrývalo za naší kritickou myslí.

Individuální konzultace

Léčivý proces v konstelacích můžeme zažít i v individuálním setkání, kdy se místo zástupců použijí pojmenované papíry a v rolích zastupuje i průvodce. Individuální práce je vhodná, když je potřeba více času na terapii, nebo se klient obává účasti na skupinovém semináři a potřebuje řešit intimní téma.

Konstelace pomáhají

Práce s konstelacemi pomáhá v řadě životních situací a otázkách, jako jsou rodinná témata, partnerské vztahy, povolání, životní směřování, také tělesné i duševní obtíže, sebevědomí, pocit ztracenosti, hledání smyslu apod.

Lze je využít i v situacích rozhodování, tvorby našich záměrů a projektů, společně s životním koučinkem.

Práce s konstelací nabízejí řešení přímo z jádra problému, jsou v tomto ohledu přímé, hluboké a rychlé. Umožňují nám změnit vědomí a vyrůst ze svých starostí.

Co konstelace nejsou?

Konstelace nejsou klasickou psychoterapií, ani ji nemohou nahrazovat, stejně jako jakoukoli medicínskou péči. Konstelace jsou poradenskou metodou pro osobní rozvoj, nabízejí širší a hlubší pohled na vztahy a situace v rodině a v životě. Mohou být hluboce léčivé a inspirující pro každého, kdo se zajímá o svůj osobní rozvoj a změnu vnímání. V případě aktuálních krizí, psychických poruch a osob v léčení, konstelace nejsou vhodné, včetně účasti na seminářích.

Ceník

  • Cena za individuální konzultaci (1,5 – 2 hod) je 1500,- Kč.
  • Skupinové konstelace u Vás, podle počtu osob. cena od 4500,- Kč

(Ceny obsahují 21%DPH.)

Vyberte si seminář, nebo osobní konzultaci.