Životní konstelace a poradenství

 

 Ztratíš li se, nevadí, jen odcházíš na nové, lepší místo. Na místo kde budeš více užitečný, sám sobě, bližním a světu. 

Nabízím

  • Životní konstelace

    Filozofie životních konstelací je zaměřena na otázky životní poutě člověka, její výzvy, překážky i naplnění. To vše v systému, který je naším zdrojem i polem působení. Může být zdrojem síly a lásky, nebo vyčerpávajícím bojištěm.

  • Konzultace

    V osobním setkání se zaměřuji na aktuální situaci klienta, jeho místo a smysl (vyšší záměr) v životním, rodinném, vztahovém i hodnotovém systému. Následuje analýza systému klienta a proces k jeho harmonizaci - nalezení nového místa, řádu - cesty k uvolnění živé, léčivé energie.

  

S čím pracuji

Poradenství s životními konstelacemi nabízí především pohled do souvislostí našich nejbližších vztahů, životních situací a vztahu sama k sobě, ke smyslu života.  Je cestou k uvolnění napětí, ukončení zmatků a nezdravých postojů. Konstelace nás vedou k usmíření, k jasnosti a spojují nás s tím podstatným, s přirozeným zdrojem a řádem. 

Je to proces ladění se na to živé a perspektivní, láskyplné, velké a zodpovědné. Všichni to máme v sobě a uvolňujeme se k tomu skrze lásku, respekt a přijetí. Pak můžeme rozkvést - naplnit to, proč jsme sem přišli. 

Životní situace, jako nemoce, bolesti, psychická strádání, komplikace ve vztazích, v rodině, pocit nespokojenosti či marnosti, nekonečné hledání - jsou výchozím bodem, branou ke změně a uzdravení.

 

Pokud Vás tento přístup oslovuje, jste na cestě k sobě, ke změně a cítíte touhu rozkvést, přijmout svoji zodpovědnost - pak Vám k této cestě mohu být nápomocen.