Zpívej své duši na cestě domů...

   

Semináře, terapie, sebepoznání

  • Návrat duše a integrační konstelace

    Integrační konstelace pracují s vlastním nitrem, s vlastní duší, s láskou, poznáním a přijetím sama sebe. Nepracují se vztahy vnějšími, ale se vztahem sama k sobě, s naším vnitřním systémem. Skrze naši vlastní celistvost se pak zrcadlí i náš svět. Ve vztazích, ve zdraví, ve smyslu života.

  • Imaginace - obrazy duše

    Jak navázat kontakt, dialog s vnitřní moudrostí? Sny, vize a osudové příběhy byly odjakživa součástí lidského ducha, lidské touhy po poznání a jednotě. Imaginace – sen, představivost a rezonance, jako vnitřní svět duše, symbolizuje ve svých obrazech nejen osobní rovinu našeho příběhu, ale i rovinu universální, jednotnou, archetypální. Vypráví příběhy o zrození, lásce, životní pouti..

  • Terapie a poradenství

    Náš osobní příběh je vodítkem, linií naší cesty duše k poznání, k lásce a osvobození. Je naším zdrojem léčení i naším potenciálem k růstu. Zde se odehrává ten velký příběh, mystický příběh o lásce a zradě, o ztrátě a nalezení, o cestě k sobě samému.

Přihlášení