Životní konstelace

 

 

Na venek jsme téměř dokonalí a rozumíme světu,

ale v poznání máme velkou rezervu, porozumět sobě, svým bližním a svému srdci. 

 

 

Životní konstelace jsou formátem práce s konstelacemi, který se zaměřuje na náš současný život a situace, kdy nám ukazuje v jakém jsme vztahu, či postoji k daným tématům a kam nás tyto situace vedou. Stávají se tak naší inspirací k naplnění osobního příběhu, či podporou k uvolnění vlastní přirozené sily a kreativity.

V životních konstelacích stále zůstáváme u vlastní odpovědnosti a tedy i možnosti změn. Minulé příběhy, které mají dosud vliv na náš život se nesnažíme nějak opravit, či zlehčovat, ale nacházíme cestu jak se s nimi vyrovnat a jít dál, již podle svého současného vědomí.  Opouštíme tak své vnitřní boje, skryté úsilí či křivdy a získáváme tak volnost, jasnější pohled na sebe i svoji životní vizi. 

V konstelacích pracují s aktuálními životními tématy  a vztahy, ale také s naším osobním příběhem, tedy především s naším vztahem sama k sobě i své minulosti. ( budoucnosti ) Častá témata jsou naše vnitřní zranění z dětství a dospívání, ale také z období těhotenství a porodu, která se dnes v našich vztazích a pocitech zrcadlí.  V konstelacích zde pomáhá Proces životní integrace, spojení s vnitřními kvalitami a vizí. 

Životní konstelace slouží pro náš vědomější a kvalitnější život, vychází z rodinných konstelací, zahrnují i proces životní integrace a směřují blíže k našemu životnímu příběhu. Jsou svým rozsahem komplexní, ale více minimalistické, se zachováním co největšího prostoru pro svobodnou vůli klienta.

 

Nejčastější témata pro životní konstelace jsou: partnerské a rodinné vztahy, rodina a děti,  životní cykly a přechody, životní křižovatky, záměry, psychosomatické projevy, povolání, kreativita a inspirace..

 

Přihlášení