Životní konstelace

 

Konstelace jsou řádem věcí, a my jsme jejich součástí. Nejsme však obětí, neboť vše je uspořádáno v řádu lásky.  

 

Filozofie životních konstelací je zaměřena na otázky životní poutě člověka, její výzvy, překážky i naplnění. To vše v systému, který je naším zdrojem i polem působení. Může být zdrojem síly a lásky, nebo vyčerpávajícím bojištěm. Záleží na nás, jak svoji výzvu uchopíme a jakou cestou se vydáme. Naše aktuální životní témata v oblasti zdraví, rodiny, vztahů i osobní realizace, jsou tím startovním polem, kde můžeme začít tvořit, uzdravovat sebe i bližní. 

 

Stejně jako stromy i my máme tři živé oblasti, součásti naší výživy, růstu i působení. Jsou to také tři oblasti našeho života, kterými se zabýváme v konstelacích.

• Kořeny - naše aktuální témata, situace, konfrontujeme s naším životním příběhem od jeho počátku - zrození, přes dětství a dospívání až k dospělosti. Od tud pramení naše životní esence, potenciál, ale i omezení, zranění a ztráty víry v sebe. Patří sem i vztah k původní rodině, předkům, mužské a ženské polaritě. V širší formě i archetypální síly a kolektivní vědomí.
• Kmen - aktuální stav a situace, přítomnost - současný systém, proud života. Analýza aktuálního systému a prostředí, kam směřujeme, vnitřní hodnoty, co je již za námi, co opouštíme. Zrcadlení duše ve vztazích a situacích - kam nás život tlačí?
• Koruna - spirituální vědomí, vnímání celku, vyšších principů a smyslu života, odpovědnost i spojení. V lidském vědomí se projevuje záměr etiky, soucitu, spojení - vnímání jednoty, vnímání sebe jako bytosti v učení směřující k lásce.

 Práce s životními konstelacemi nám nabízí vlastně jedinou věc - spatřit sebe a životní reálie tak jak jsou a kam nás vedou. Spatřit sebe skutečného, jdoucího kupředu. Nejsme to co nás formovalo kdysi, jdeme stále dál, transformujeme se k vyššímu vědomí a život nás podporuje. Někdy tlačí, kope, ohrožuje, někdy tiše souhlasí. Jsme tu abychom vyrostli jako ten silný strom, tak důležitý pro život na Zemi. 

 

Cesta v souladu s celkem je vždy požehnaná, pro nás osobně, stejně jako pro naše okolí.