Poradna - konzultace a terapie

 

 Jsi mnohem víc, než si o sobě myslíš, jen jsi zapomněl..

 

Osobní poradenství - konzultace

Osobní poradenství - konzultace

Poskytované osobní poradenství vychází z mé dlouholeté praxe s rodinnými a systemickými konstelacemi. V osobní konzultaci se zaměřujeme jednak na aktuální a nejbližší systém ( prostředí ) klienta a rodinný systém, naší roli i rovnováhu v něm. Podruhé na naší životní cestu, její vývojové fáze a životní přesvědčení. Zásadní roli v našem životě hráli vývojové přechody, etapy, jako je zrození, dětství, dospívání, oddělování se od rodičů, první lásky a seberealizace. Od tud pramení naše důvěra sama v sebe i omezení, přesvědčení která jsme přijali. 

Konzultace probíhá formou rozhovoru s pomocí souvisejících technik: systemické konstelace, koučink, NLP, integrační proces LIP a integrace částí duše - archetypy.

Konzultace pro lidi na cestě a k osobnímu rozvoji s aktuálními životními tématy, jako jsou partnerské a rodinné vztahy, životní fáze a křižovatky, sebedůvěra, smysl a sebepoznání, záměr a povolání, psychosomatické a chronické obtíže.

  

Terapie - práce s podvědomím

Terapie - práce s podvědomím

Práce s podvědomím je cestou rozpomínání. Je cestou k opětovnému získání důvěry v sebe sama, své schopnosti vnímat a rozhodovat v zájmu svého zdraví, štěstí, přirozenosti a vrozeného talentu. Často jsme překvapení jak věci mohou být jasné při kontaktu s hloubí našeho nitra. které nám odhaluje náš příběh duše i výzvy k osobnímu růstu a léčení. Poznání i řešení přichází z ze vnitř, je autentické, originální.

Práce s podvědomím je kontakt s nitrem ve stavu relaxace, kdy dochází k uvolnění mysli i tělesnému napětí a otevírá se prostor pro spojení hlubších pocitů, emocí i soustředěného vědomí. Naše podvědomí skrývá jak dávná i současná zablokování, ztráty, křivdy, strachy a osudová přesvědčení, tak i cestu k uvolnění, uzdravení i projevu svobodné vůle. 

Při práci s podvědomím vycházím z metod : ericksonská hypnoterapie a NLP (neuro-lingvistické programování), hlubinná imaginace a regresní terapie. 

 

Přihlášení