Návrat duše a konstelace

Návrat duše

Návrat duše

Pojem návrat duše používali medicinmani, tradiční léčitelé a můžeme si jej představit jako proces celostního léčení, kdy šaman hledá ztracené části duše nemocného. Dnes můžeme vidět dospělého člověka, který v průběhu života poztrácel řadu svých přirozených vlastností, talentů a vášní, či důvěru sama v sebe a cítí se tak nějak mimo sebe, zacyklený, beze smyslu, či vyhořen. Proces hledání, nebo znovuobjevení svého pravého jádra, je jakousi rekapitulací, poznáním svého oddělení se, svých zranění, ale zároveň i opětovným spojením se svojí zdravou a přirozenou kvalitou. Je to hluboký proces osobní integrace, individuace, celistvosti naší duše.

Jednoduchý příběh nám přiblíží proces návratu duše. Byl kdysi malý lev, co se ztratil a vyrůstal spolu se stádem ovcí. Po celá léta se s nimi pásl, hrál si a naučil se bečet. Jednoho dne šel okolo lev a stádo rychle běželo do bezpečí, ale malý lev stál nehnutě na místě a jen hlasitě bečel. Zmrazený hrůzou, ale i zvědavostí. Ten divoký lev k němu přišel a zeptal se ho proč bečí jako ovce, když je lvem? Ale já jsem ovce, pravil malý lev. Vidíš mne? pravil lev a dovedl malého k jezírku. Podívej se dolů. Malý lev uviděl dva lvy. Poprvé uviděl sebe.

Integrační konstelace

Integrační konstelace

Integrační konstelace se zabývají právě tímto procesem návratu duše. Konstelační technika, kdy v prostoru stojí zástupci za něco, či někoho z našeho systému a vyjadřují se tak skryté vztahy a vazby, je zde použita jiným způsobem. Vyjadřuje náš vztah k sobě samému. 

Jedním způsobem práce s konstelací je Proces životní integrace, tzv. LIP (W.Nelles), kdy se v konstelaci setkáváme se svými životními fázemi, ( zrození, dětství, dospívání a dospělost ). V této konstelaci rozpoznáváme sami sebe, odhalujeme svá stále působící zranění, zamrznutí, ale zároveň svoji velikost, potenciál, který se nám tímto setkáním a přijetím uvolní a můžeme jej integrovat, vzít si zpět do života. 

Druhým způsobem práce je integrace vnitřních a archetypálních kvalit, jako jsou vnitřní žena a muž, vnitřní dítě, vnitřní zvíře, a další aspekty, včetně přechodových rituálů. Patří sem také setkání s původní rodinou, ale ne k řešení vztahů v rodině. Pracuje se s naším vztahem k rodině, s emoční a myšlenkovou vazbou, která nás drží v dětství, kdy se potřebujeme z této vazby uvolnit. Pracuje se zde také se sny a vizemi, jež nás svými příběhy vedou k integraci, či transformaci těchto kvalit. 

Integrační konstelace pracují s vlastním nitrem, s vlastní duší, s láskou, poznáním a přijetím sama sebe. Nepracují se vztahy vnějšími, ale se vztahem sama k sobě, s naším vnitřním systémem. Skrze naši vlastní celistvost se pak zrcadlí i náš svět. Ve vztazích, ve zdraví, ve smyslu života. 

Přihlášení