Imaginace

   

Imaginace a léčivé šamanské meditace

Imaginace a léčivé šamanské meditace

Duše je poetická. Jakou řečí k nám mluví, abychom ji rozuměli? Řečí srdce, pocitů, intuice.  Setkáváme s ní často v tichosti, při meditaci, při snění prostřednictvím vnitřních obrazů, symbolů a příběhů. Ale také nás oslovuje při setkání s krásou, s hudbou, či v kontaktu s přírodou. Inspiruje nás a vyzývá k dialogu. A nebo se nám ukazuje projevem tlaku - osudu, nemocemi či životními výzvami a eskapádami, prostě konfliktem, vnitřním bojem. 

Jak navázat kontakt, dialog s vnitřní moudrostí? Pojďme cestou inspirace a vizí, cestou duchovní tradice i dospělé odpovědosti.  Moudrost dávných předků a přírodních národů je pro nás stále aktuální, archetypální, například úcta k matce Zemi, k otci Slunci, přírodě a zvířatům, mužství a ženství a cyklům života. Nejde o formu a kulturu, jde o obsah, který je stále naší nejhlubší podstatou i v této době. Je naší inspirací a průvodcem na naší životní cestě, cestě duše. Jako každá duše, zakoušící fyzický život zde na zemi, prožívá ztráty a také zcelování, růst. Bez ohledu na různé kultury a jejich speciální rituály, každý máme přirozenou schopnost zavřít oči a naslouchat moudrosti své duše i svého těla, nesoucí paměť dávných předků, přírody i vesmíru. Tradiční šamanské vize, přechodové rituály a meditace , jsou možná tou nejvíce jednoduchou cestou, inspirací k dobrému myšlení i zdraví člověka, jen větší výzvou pro moderního člověka. Ten je na tento růst sám, ovšem se svojí svobodnou vůli i zodpovědností. Je to proces rozpomínání. Když jsme byli malí a uměli ještě mluvit se zvířaty, měli jsme své průvodce a víru v dobrý svět. Tu schopnost naslouchat a vidět máme stále v sobě a dnes ji můžeme i použít.  Pro sebe, blízké i lepší svět.  

 

 

 

 

Přihlášení